ÅBHK-INFO nr 3 2021

Klubbens senaste infoblad finns nu under fliken Dokument här på hemsidan. Du kan även klicka på länken nedan.
ÅBHK Info nr 3-2021

Bladet innehåller bl.a. kallelse till medlemsmötet i december.