ÅRSMÖTE 2022

ÅRSMÖTE 2022

Snart är det dags att summera det gångna året och personlig kallelse till Årsmötet har via meil gått ut till alla medlemmar.
Om Du INTE nåtts av kallelsen meddela sekreteraren,sekreterare@aselebhk.se
Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan under rubriken Dokument senast 7 dagar innan årsmötesdatum.
Ta chansen nu att påverka, kom på mötet och lägg fram dina förslag!
Väl mött!

Medlemsmöte med gröt, skinka och julklappar!

Medlemsmöte med gröt, skinka och julklappar!

 

Äntligen fick vi samlas till ett medlemsmöte och trots kylan  (-25 på vissa ställen )  var det många som kom för att delta. Vid mötet informerade styrelsen om de aktiviteter som arrangerats under året bl.a. kurser, tävlingar och prov. Medlemmarna fick info från ordföranden ang. diverse inköp som gjorts till klubben bl.a. robotgräsklipparna, snålspolande toaletter samt mössor med klubbemblem. Styrelsen arbetar även med ett klubbtryck som kan tryckas på valfritt plagg. Styrelsen berättade också om planerade prov och tävlingar kommande verksamhetsår.
Årsmötet kommer att hållas tisdag den 22 februari kl. 18.00. Sekreteraren informerade angående den nya valordningen och meil har utgått till alla medlemmar inför valet av ny styrelse. Kallelse till årsmötet utgår senast 1 januari 2022.
Efter mötet bjöd klubben på gröt, skinka, kaffe och kaka. När kaffet var urdrucken var det dags för julklappslotteriet och i år hade tomten varit extra givmild så alla fick var sin klapp. Ett STORT och VARMT TACK till tomtenissarna Gudrun och Agnetha som möjliggör att även vi vuxna får känna oss som barn ibland!
Med en önskan om en God Jul och Ett gott nytt år avslutades årets sista medlemsmöte!

 

Snart dags för årsmöte och val till ny styrelse!

Snart dags för årsmöte och val till ny styrelse!

Ja, tiden går fort när man har roligt!
Snart är det dags att kalla alla medlemmar till årsmöte som enligt stadgarna ska hållas  under perioden 10-28 februari och
fastställt datum för årsmötet delges medlemmarna före 1 januari 2022.  Innan årsmötet ska förslag till ny styrelse ha inkommit från ER medlemmar!
I år ska en ordförande väljas, två ordinarie ledamöter och en suppleant.
På startsidan under rubriken ORGANISATION kan de se vilka som idag sitter i styrelsen och vilka som är i tur att avgå!
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

Har du någon person som Du vill ska sitta i klubbens styrelse meila förslaget till: sekreterare@aselebhk.se senast 15 december!