Information ang. Årsmötet

Information ang. Årsmötet

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-och medlemsmöten 2021. För tillfället ser inte SKK att det är möjligt med fysiska möten och har nu beslutat att lokalklubbarna får antingen skjuta upp årets årsmöte till år 2022 eller genomföra ett digitalt möte senast 30 juni detta år.

Klubbens styrelse har diskuterat och beslutat att genomföra årsmötet senast 30 juni och då med tanken att kunna hålla mötet utomhus. Restriktionerna kanske även lättar under våren. Ett digitalt möte förutsätter att alla medlemmar har tillgång till den utrustning som krävs och SBK påpekar också detta i sin skrivelse.
Årsmöteshandlingarna med verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, förslag till ny styrelse m.m. kommer som vanligt att finnas på hemsidan och kallelse till årsmötet kommer att ske via e-post till alla medlemmar 3 veckor före fastställt årsmötesdatum. 
Att se in i framtiden är svårt och ingen av oss vet hur detta kommer att utvecklas. Förhoppningsvis innebär vaccineringen en ljuspunkt i mörkret.
Styrelsen kommer innan den 15 maj att besluta om årsmötesdatum och efter det beslutet kommer alla medlemmar att få information om vad som gäller.
Verksamheten på klubben går nu på sparlåga men jag ser att klubbens parkering nyttjas för enskild träning och det är mycket positivt. Håll igång så gott det går, styrelsen jobbar vidare med olika frågor, bl.a. med en hett efterlängtad inomhushall! Finns det några förslag på lämpliga lokaler så hör av er till någon i styrelsen! Vi har kammat igenom det mesta som finns i kommunen  under de senaste 5 åren men kanske någon medlem har något förslag som ingen tänkt på!

HUNDUNGDOMAR-SE HIT!

HUNDUNGDOMAR-SE HIT!

En medlemsavgift – tre medlemskap
I år kan Sveriges Hundungdom ge sina medlemmar över 18 år en riktigt härlig julklapp! Från och med 2021 får alla ett tredje medlemskap ”på köpet” i den länsklubb där de bor. Så för samma medlemsavgift får nu alla medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 25 år, tre medlemskap
– i hundungdomsklubb, i en av de ras-, special- eller verksamhetsklubbar som vi har samarbetsavtal med och i länsklubb.
Ny medlemsavgift
Medlemsavgiften höjs från och med 1 januari 2021 med 20 kr till 320 kr.

Vi fixar allt!
Du behöver inte göra någonting, SHU meddelar de klubbar där du valt att du nu är en av deras nya medlemmar och SHU betalar ut medlemsavgiften till dessa. Du ska alltså inte betala något extra till dina valda klubbar – det gör SHU åt dig!

Angående årsmötet!

Angående årsmötet!

SKK och SBK har i meil meddelat dispens angående medlems-och årsmöten. Årsmöten kan hållas fram till den 30 juni. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att noga följa den information som kommer att läggas ut på klubbens hemsida angående tidpunkt för årsmötet. Styrelsen följer noga de beslut och riktlinjer som SKK/SBK beslutar om och meddelar klubbens medlemmar när årsmötet kan hållas. Meilet kan ni läsa i helheten nedan.

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Svenska Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten.

Svenska Brukshundklubben har sammanställt en FAQ med frågor och svar inför möten 2021.

Svenska Kennelklubbens beslut och riktlinjer

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har fattat ett antal beslut som påverkar års- och fullmäktigemöten 2021.

Kennelklubbens beslut och information presenteras på skk.se. Inom Svenska Brukshundklubben gäller Kennelklubbens regler och riktlinjer inför års- och fullmäktigesäsongen 2021 i kombination med organisationens stadgar.

Viktiga skillnader inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 inom Brukshundklubben

 • Möjlighet att skjuta upp års- och fullmäktigemöten 2021
 • Kallelser behöver INTE gå ut innan den 1 januari
 • Kallelser ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet
 • Möten under 2021 ska genomföras senast den 30 juni
 • Möten ska uppfylla Svenska Kennelklubbens krav
 • Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben
 • Digitala möteslösningar

För samtliga detaljer vänligen läs Svenska Kennelklubbens beslut och riktlinjer samt Brukshundklubbens FAQ.

Brukshundklubben förenklar för föreningsarbete och möten under 2021 genom dispenser

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om dispenser från organisationens normalstadgar som kommer att gälla under en tidsbegränsad period.

Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. Dispenserna gäller:

 • antal medlemsmöten,
 • förenklad hantering för ändringar i stadgar,
 • omkonstituering inom styrelse samt
 • möjlighet till fullmaktsröstningen.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Svenska Brukshundklubben har samlat information och rutiner för möten 2021 samt de vanligaste frågorna och svaren i en FAQ (FAQ – Frequently Asked Questions).

I sammanställningen återfinns även information om hur dispenser från normalstagarna utförs i praktiken.

Läs FAQ inför årsmöten, fullmäktigemöten och medlemsmöten 2021 här.