Årsmötet avklarat!

Årsmötet avklarat!

Klubbens 50-onde årsmöte är nu avklarat och det var välbesökt vilket är glädjande. Roger Sandström höll som vanligt i klubban och dagordningen avverkades snabbt. Styrelsen omvaldes förutom PR/Info där Lisa går in. Lisa ansvarar ju för klubbens Facebooksida så det var en lätt nyval.
Lite högtidligt blev det när Malin Vestman fick ta emot SBK:s förtjänsttecken i brons för hennes trogna arbete i klubben. Välförtjänt och en uppskattning som jag tror Malin gladdes åt!
Efter mötet bjöd klubben på gott fika; semlor, bullar, budapeststubbe m.m.

Studiecirkel!

Studiecirkel!

Den 21 februari startar vi vårens studiecirkel med Per Jensens bok ” Den missförstådda hunden”.
Sista anmälningsdag 31/1.
Anmäl ditt intresse till Lisa genom att gå in på klubbens hemsida och PM:a henne eller skicka meil till: ordforande@aselebhk.se.

Studiecirkeln sker i samarbete med vårt studieförbund:

Här nedan kan du ta del av en utförligare presentation av bokens innehåll:
Tillhör du dem som tror att hundar inte kan tänka i flera steg och att de inte har någon tidsuppfattning? Att de är färgblinda och måste ha en stark ledare för att må bra? Eller att hunden lyssnar mer på ditt tonfall än på själva orden när du pratar med den? Då har den nya forskningen en del överraskningar i beredskap. Mycket av det man trott om hur hundar fungerar har visat sig vara helt fel. I Den missförstådda hunden berättar Per Jensen med saklighet, humor och värme om hur forskarna avlivat den ena myten efter den andra. Du får bland annat veta hur det kommer sig att hundar inte kan dricka vatten utan att spilla över hela golvet, varför det är helt rätt att trösta dem när de har gjort sig illa och hur mopsars synsinne skiljer sig från vinthundars.

Per Jensen går igenom en rad vanliga missuppfattningar som de flesta hundägare känner igen. För var och en beskrivs forskningsrapporter som med olika metoder visar hur allt egentligen hänger ihop. Forskarna har ibland använt små experiment där hundarna själva berättar om sina upplevelser med hjälp av sitt beteende. Men man har också utnyttjat den mest avancerade teknologin till att avbilda hundars hjärnor och framställa bilder av deras innersta tankar. Forskningen visar att vi i många avseenden måste omvärdera vår syn på hur hundar fungerar och det går inte att betrakta dem på samma sätt efter att ha läst den här boken.

Per Jensen är professor i etologi, läran om djurens beteende, vid Linköpings universitet. Han leder en forskargruppsom bland annat studerar hundars beteende och relation till människor och medverkar flitigt i olika medier när det gäller frågor om djur och djurskydd. Per har skrivit flera böcker om hundar, senast Hur smart är din hund? (2015).

Till Minne!

Till Minne!

Klubben har nåtts av budet att ännu en av klubbens trogna medlemmar gått ur tiden.
Den 29 december avled Ingemar Lindberg efter en tids sjukdom. Han skulle ha fyllt 70 år i mars detta år.
Ingemar blev medlem år 2000 och fick snabbt förtroendeposter, bl.a. som Vice ordförande , ledamot i Rus-sektorn, stugfogde, materielansvarig, suppleant och ordinarie ledamot i klubbens styrelse är några av de förtroendeposter Ingemar  innehade.
När klubben startade sin MH-verksamhet utbildade Ingemar sig till figurant och tjänstgjorde under många mentalbeskrivningar. Bäst trivdes han med el-haren som han vårdade ömt!
Ingemar ansvarade även ett antal år för eftersökkurserna. Han stora intresse för jakt kombinerade han på ett förtjänstfullt sätt med SBK:s verksamhet. Han var under några år ansvarig för Älghundklubbens utställning under Åsele vintermarknad då klubben också arrangerade lydnadsprovet Marsskallet.
Ingemar var en person som sällan gjorde väsen av sig och behöll sitt lugn även i stressade situationer.
Ingemar innehade SBK:s förtjänsttecken i silver som han förärades år 2015.
Klubben har till minne av Ingemar skänkt en gåva till Hjärnfonden.

Vila i frid Ingemar och tack för alla fina år vi fick tillsammans!


Ingemar och Ove vid överlämnandet av bronsmärket år 2008.

Till Minne!

Till Minne!

        Inge-Bo vid SM i  Piteå 1992. Han tjänstgjorde då som tävlingsledare för lydnadstävlingen.

 

 

En av klubbens grundare, Inge-Bo Agerhäll,  har efter en tids sjukdom avlidit.
Inge-Bo var med på det allra första mötet i juni 1972 där det bildades en interimstyrelse som året därpå lade grunden för bildandet av  Åsele Brukshundklubb.
Inge-Bo invaldes då som kassör och behöll den posten i många år. Han utbildade sig till instruktör, bruks-lydnads- samt  draghundsdomare och var som sådan flitigt anlitad.

Inge-Bo till vä vid klubbens 30-års jubileum

Inge-Bo ägde under årens lopp ett  flertal schäfrar och hade även en tid grönlandshund. Hans stora intresse var draghundssport och han deltog bl.a i långlopp som Fäbodraget och Åredraget.
Inge-Bo var känd för sitt rättspatos, allt skulle gå ”riktigt” till och han innehade en stor kunskapsbank när det gällde ekonomi och revision.
Inge-Bo innehade SBK:s förtjänsttecken i guld som han förärades med så tidigt som år 1992.
I juni 2023 fyller klubben 50 år och Inge-Bo har naturligtvis varit en av  hedersgästerna.  Så blev inte fallet men vi har många minnen och dessa ska vi bevara.
Inge-Bo blev 79 år.

Vi sänder en deltagande tanke till Gerd, Rickard och Annika med familjer.

Till Inge-Bos minne har klubben skänkt en gåva till Cancerfonden.

Marknadsskallet 1987. Inge-Bo andra från vänster

 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!


Åsele Brukshundklubb vill tillönska alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År 2023!
I dagarna skickas kallelse till årsmötet 2023 så håll utkik i e-posten och boka in Torsdag den 23 februari i A-nackan!
VÄLKOMNA till årsmötet och ett nytt verksamhetsår!