Vill du bli medlem?

Kontakta i så fall klubbens medlemsansvarige MALIN VESTMAN  e-post. malin_vestman@hotmail.com eller registrera dig direkt via följande länk:

https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/

Du kan även betala in avgiften direkt på klubbens bankgiro: 5033-7013.

Du måste då skriva ditt fullständiga personnummer, adress, telefon samt e-post adress för att vi ska kunna registrera dig hos SBK.

ORDINARIE MEDLEM: 550 kr

FAMILJEMEDLEM: 100 kr

LOKAL AVGIFT FÖR år 2021: 150 kr

I medlemsavgiften till SBK ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter.Förbundsavgiften är fn 400 kr per år inom Sverige. I den ingår bl.a 6 nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften som fn. är 150 kr går till Åsele BHK eller rasklubben. Distriktet tar 50 kr/medlem. Således får klubben behålla 100 kr av den totala avgiften.

Avgiftens storlek varierar mellan lokalklubbarna.

MEDLEMSSKAP

Ordinarie medlemsskap betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar Du bara en förbundsavgift men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemsskap betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i familjen, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar.

Ungdomsmedlemsskap är mellan 7-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom och välj ÅSELE BRUKSHUNDKLUBB som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett.

Läs mer på SVERIGES HUNDUNGDOMS HEMSIDA. https://www.skk.se/sv/SHU/