Senaste numret av klubbns infoblad finns under rubriken Dokument här på hemsidan!
Du kan även klicka på länken nedan!
Info bladet innehåller bl.a kallelse till medlemsmötet i december.

ÅBHK Info nr 3-2021