SKK och SBK har i meil meddelat dispens angående medlems-och årsmöten. Årsmöten kan hållas fram till den 30 juni. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att noga följa den information som kommer att läggas ut på klubbens hemsida angående tidpunkt för årsmötet. Styrelsen följer noga de beslut och riktlinjer som SKK/SBK beslutar om och meddelar klubbens medlemmar när årsmötet kan hållas. Meilet kan ni läsa i helheten nedan.

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Svenska Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten.

Svenska Brukshundklubben har sammanställt en FAQ med frågor och svar inför möten 2021.

Svenska Kennelklubbens beslut och riktlinjer

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har fattat ett antal beslut som påverkar års- och fullmäktigemöten 2021.

Kennelklubbens beslut och information presenteras på skk.se. Inom Svenska Brukshundklubben gäller Kennelklubbens regler och riktlinjer inför års- och fullmäktigesäsongen 2021 i kombination med organisationens stadgar.

Viktiga skillnader inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 inom Brukshundklubben

 • Möjlighet att skjuta upp års- och fullmäktigemöten 2021
 • Kallelser behöver INTE gå ut innan den 1 januari
 • Kallelser ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet
 • Möten under 2021 ska genomföras senast den 30 juni
 • Möten ska uppfylla Svenska Kennelklubbens krav
 • Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben
 • Digitala möteslösningar

För samtliga detaljer vänligen läs Svenska Kennelklubbens beslut och riktlinjer samt Brukshundklubbens FAQ.

Brukshundklubben förenklar för föreningsarbete och möten under 2021 genom dispenser

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om dispenser från organisationens normalstadgar som kommer att gälla under en tidsbegränsad period.

Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. Dispenserna gäller:

 • antal medlemsmöten,
 • förenklad hantering för ändringar i stadgar,
 • omkonstituering inom styrelse samt
 • möjlighet till fullmaktsröstningen.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Svenska Brukshundklubben har samlat information och rutiner för möten 2021 samt de vanligaste frågorna och svaren i en FAQ (FAQ – Frequently Asked Questions).

I sammanställningen återfinns även information om hur dispenser från normalstagarna utförs i praktiken.

Läs FAQ inför årsmöten, fullmäktigemöten och medlemsmöten 2021 här.