Snart är det dags att summera det gångna året och personlig kallelse till Årsmötet har via meil gått ut till alla medlemmar.
Om Du INTE nåtts av kallelsen meddela sekreteraren,sekreterare@aselebhk.se
Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan under rubriken Dokument senast 7 dagar innan årsmötesdatum.
Ta chansen nu att påverka, kom på mötet och lägg fram dina förslag!
Väl mött!