Härmed kallas Du till Årsmöte med Åsele Brukshundklubb, TORSDAG den 20 februari kl. 18.30.

Plats: Studiefrämjandets lokal (Tinghusskolan)

Kom och gör din röst hörd genom att ställa frågor, föreslå aktiviteter och komma med önskemål angående klubbens verksamhet.

Klubben bjuder på fika!

Handlingar till Årsmötet kommer att finnas på hemsidan under fliken Dokument.

Varmt välkomna!

Styrelsen