Olivia här med Jack invaldes som suppleant i styrelsen. Ja Jack får också följa med på våra möten om han vill…

Så fick vi äntligen genomföra årsmötet och lägga år 2020 till handlingarna. Ett år som satt styrelsen på prov, först pandemin och sedan den stora vattenskadan som drabbade vår fina klubbstuga. Trots allt kunde årsmötet konstatera att de aktiviteter som kunde genomföras gav lite klirr i kassa och då främst genom kurserna. Ett stort och varmt tack till de instruktörer som bidragit till detta!
Som vanligt agerade Roger Sandström som ordförande under mötet som var ganska snabbt avklarat. Barbro och Malin omvaldes som ordförande respektive vice ordförande, som suppleant invaldes Olivia Dahlberg. Det är extra roligt då Olivia tillhör klubbens yngre skara och som flitigt deltar i klubbens olika aktiviteter med sina två berner sennen.
Vi fick också dela ut SBK:s förtjänsttecken till två medlemmar som tyvärr inte kunde närvara , brons till Anette Ahlkvist och silver till Jeanette Olofsson för deras trägna arbete med olika kurser under många år. Utmärkelsen får överlämnas vid ett senare tillfälle.
Efter avtackning av mötesordföranden bjöd klubben på fika med efterföljande ”hundsnack”.