Klubbens 51:a årsmöte har nu genomförts och glädjande mycket välbesökt!
Roger Sandström höll i klubban och punkterna avhandlades i snabb takt.
En ny styrelse valdes, omval på samtliga uppdrag förutom en ordinarie ledamot, Jessica som valt att avsluta sitt uppdrag. Ordförande Barbro tackade Jessica för hennes tid i klubbens styrelse med blommor och chokladask. Jessica har med sin klokskap och sina kunskaper på skilda områden bidragit stort till klubben och vi kommer att sakna henne! Dock är dörren inte helt stängd för andra uppgifter inom klubben….
Barbro välkomnade även Eva som nu valdes in som suppleant i styrelsen Mycket glädjande med nya förmågor och vi är så tacksamma att Eva tar plats i vår styrelse! Roger avtackades för ett väl genomfört möte och sedan bjöd klubben på fika.