Carmita avtackas med blommor och choklad.

 

Klubbens 47:de Årsmöte avklarades under Torsdagskvällen. Glädjande nog hade många medlemmar slutit upp. Ordförande Roger gick raskt igenom föredragningslistan. Verksamhetsberättelsen visade på ett aktivt år där kurser och tävlingar avlöst varandra. Klubbens ekonomi är fortfarande ansträngd och styrelsen efterlyste förslag och ideér för att öka på i klubbkassan. En ny tävlingsform ska införas kommande år, Rallylydnad. Funktionärer håller just nu på att utbildas och tävlingen ska arrangeras under Åsele Marknad. Nose work fortsätter, både kurser och tävlingar planeras. Tävlingslydnaden får dock stå tillbaka för närvarande men appell spår tävlingar ska genomföras. Barbro blev omvald som ordförande och Ulla som sekreterare. Tyvärr avgick Carmita från styrelsen i och med detta årsmöte. Carmita har jobbat träget i styrelsen och alltid ställt upp när det behövts så hon kommer att bli saknad men vi får nog behålla henne i klubben, det är jag övertygad om! Eva Lindh- Waterworth invaldes som suppleant istället för Lisa Olofsson som valdes in som ordinarie ledamot.

Efter mötet bjöd klubben på go-fika, skänkt av klubbens egen ”bagare” Agnetha. Tack för det!

 

Kvällens ordförande, Roger Sandström.