Klubbens 50-onde årsmöte är nu avklarat och det var välbesökt vilket är glädjande. Roger Sandström höll som vanligt i klubban och dagordningen avverkades snabbt. Styrelsen omvaldes förutom PR/Info där Lisa går in. Lisa ansvarar ju för klubbens Facebooksida så det var en lätt nyval.
Lite högtidligt blev det när Malin Vestman fick ta emot SBK:s förtjänsttecken i brons för hennes trogna arbete i klubben. Välförtjänt och en uppskattning som jag tror Malin gladdes åt!
Efter mötet bjöd klubben på gott fika; semlor, bullar, budapeststubbe m.m.