Årsmötet 2024 är nu avklarat!

Årsmötet 2024 är nu avklarat!

Klubbens 51:a årsmöte har nu genomförts och glädjande mycket välbesökt!
Roger Sandström höll i klubban och punkterna avhandlades i snabb takt.
En ny styrelse valdes, omval på samtliga uppdrag förutom en ordinarie ledamot, Jessica som valt att avsluta sitt uppdrag. Ordförande Barbro tackade Jessica för hennes tid i klubbens styrelse med blommor och chokladask. Jessica har med sin klokskap och sina kunskaper på skilda områden bidragit stort till klubben och vi kommer att sakna henne! Dock är dörren inte helt stängd för andra uppgifter inom klubben….
Barbro välkomnade även Eva som nu valdes in som suppleant i styrelsen Mycket glädjande med nya förmågor och vi är så tacksamma att Eva tar plats i vår styrelse! Roger avtackades för ett väl genomfört möte och sedan bjöd klubben på fika.

 

ÅRSMÖTET 2024!

ÅRSMÖTET 2024!

GLÖM inte årsmötet 27 februari kl. 18.30 i klubbstugan!
Under länken ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2024 hittar du dokumenten som du kan ladda ner och läsa!
VARMT VÄLKOMNA!

Information från Distriktet ang. patrullhund!

Information från Distriktet ang. patrullhund!

MEDLEMMAR!

ÖND Tjänstehund bjuder in till en informationsträff om patrull
ONSDAG 24/1 kl.19.00 via Zoom.

* SBK en frivillig försvarsorganisation
* Vilka krav gäller mig och min hund
* Utbildningsgång
* Anlagstest och kurs

Anmälan senast 23/1 till Susanne Eriksson tjh@sbk-ond.se

Frågor besvaras av: Susanne Eriksson 070-577 13 73

VÄLKOMNA!

ÖND tjänstehund

 

 

 

ÅRSMÖTET 2024!

Medlemsmöte med julgröt!

Årets sista medlemsmöte genomfördes under söndagskvällen.
Styrelsen informerade om det gångna årets aktiviteter och vad som planeras under år 2024. Under detta verksamhetsår har mycket hänt. Klubben har, liksom kungen, firat 50-års jubileum som firades med Öppet Hus och middag på kvällen. Ett nytt staket mot den hårt trafikerade vägen har satts upp, nya möbler har köps in till klubbstugan, Nose work tävlingar, brukstävlingar och rallytävlingar har avlöst varandra. Med andra ord ett aktivt år.

Ordföranden informerade angående planering för nästa år. Den största nyheten är nog att Marknadsskallet endast kommer att arrangeras en dag, under söndagen och då med två domare. Den gamla värmepumpen har gjort sitt, den inköptes 2008 så den är dags att bytas ut. Styrelsen avser att söka ur bygdemedel.
I februari startar en studiecirkel som handlar om Blygerhundar och sedan årsmötet.

Efter mötet bjöd klubben på glögg, gröt och skinka, kaffe och kaka samt utlottning av julklappar som några lyckliga fick ta med sig hem!

STYRELSEN VILL TILL SIST ÖNSKA ALLA MEDLEMMAR, LOKALKLUBBAR OCH DISTRIKT EN FRIDFULL JUL OCH ETT GOTT NYTT VERKSAMHETS ÅR 2024!

 

Inför årsmötet 2024!

Inför årsmötet 2024!


Tiden går fort och det är dags att starta arbetet inför kommande årsmöte som enligt stadgarna skall hållas under perioden 10-28 februari.
Datum att hålla reda på:
Kallelse till årsmöte utgår senast 1 januari till alla medlemmar med information om tid och plats för mötet.  Senast 7 dagar före årsmötet kommer dagordning och handlingar att delges medlemmar via hemsidan under rubriken Årsmöteshandlingar 2024.
Val till ny styrelse har via meil utgått till alla medlemmar och nomineringstiden utgår 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsens förhoppning är att årsmötet blir välbesökt och att Du som medlem vill medverka i valet av ny styrelse!