För SBK är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Med anledning av SBK och SKK:s nya riktlinjer som gäller fom 1 juni tom 31 augusti har klubbens styrelse beslutat att ställa in alla prov och tävlingar fram till 31/8.  Detta innebär att bland annat MARKNADSSKALLET ej genomförs och det är ett historiskt beslut i klubben.

Restriktionerna har visserligen lättat något angående antal personer per tillfälle MEN de viktigaste finns kvar tex. personer i riskgrupper ska inte delta varken som deltagare eller funktionär.
Officiella tävlingar kan genomföras MEN då endast med deltagare och funktionärer från den egna regionen dvs. länet.Nödvändiga resor ska hållas inom regionen.
Styrelsen ska nu arbeta framåt och planera inför kommande verksamhetsår då vi förhoppningsvis får arrangera prov och tävlingar under sportsliga betingelser igen.