På grund av pandemin har det dröjt med att genomföra klubbens årsmöte men styrelsen har nu beslutat att årsmötet ska hållas den 13 juni kl. 13.00 och då MYCKET Coronasäkert d.v.s utomhus! Vi har ju utrymme så det räcker och blir över och vi ser fram emot att få välkomna klubbens medlemmar till anläggningen i Söråsele!
Handlingar samt kallelse kommer att skickas ut via meil till alla medlemmar senast 23 maj.

Välkomna!