Vårt Distrikt, Övre Norrlands distrikt av Svenska Brukshundklubben, har länge saknat en fungerande hemsida men nu är denna brist på gång att åtgärdas. Sidan är under uppbyggnad och och Du kan nå den genom att gå in under fliken Organisation på vår hemsida. Där finns en länk till distriktets hemsida.