NYHETER fom år 2021!

En medlemsavgift – tre medlemskap
I år kan vi ge våra medlemmar över 18 år en riktigt härlig julklapp! Från och med 2021 får alla ett tredje medlemskap ”på köpet” i den länsklubb där de bor. Så för samma medlemsavgift får nu alla medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 25 år, tre medlemskap – i hundungdomsklubb, i en av de ras-, special- eller verksamhetsklubbar som vi har samarbetsavtal med och i länsklubb.

Ny medlemsavgift
Medlemsavgiften höjs från och med 1 januari 2021 med 20 kr till 320 kr.

Vi fixar allt!
Du behöver inte göra någonting, vi meddelar de klubbar där du valt att du nu är en av deras nya medlemmar och vi betalar ut medlemsavgiften till dessa. Du ska alltså inte betala något extra till dina valda klubbar – det gör vi åt dig!

SVERIGES HUNDUNGDOM – VAD ÄR DET?

Svenska Kennelklubben (SKK) är huvudklubben i det organiserade hund-Sverige. Svenska Kennelklubben består av dels länsklubbar och dels specialklubbar. Alla specialklubbar är ekonomiskt självständiga klubbar som ofta har avelsansvaret för en eller flera raser, till exempel Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Svenska Terrierklubben, Svenska Vinthundsklubben med flera. Det finns en specialklubb som inte bara har några speciella raser som grundförutsättning för sin existens, det är Svenska Brukshundklubben (SBK). SBK utbildar både människor och hundar inom en mängd olika områden och i olika hundsporter samt även för t ex räddningstjänsten. De har också avelsansvaret för vissa brukshundsraser. Men den enda klubben som inte har några hundraser som sina skyddslingar utan inriktar sig helt på den hundintresserade personen – det är Sveriges Hundungdom (SHU).

När Sveriges Hundungdom bildades 1975 fanns det ingen speciell organisation för unga hundintresserade människor. Det som fanns var Svenska Brukshundklubben och på flera av deras lokalklubbar hade man ungdomssektioner och även ett ungdomsmedlemskap. Det var staten som lade grunden till att en fristående ungdomsorganisation bildades. Staten krävde att vissa saker skulle uppfyllas för att betala ut ekonomiska bidrag. Då Svenska Brukshundklubben redan hade bra utbyggd organisation med lokalklubbar och distrikt gjorde man på många håll så att de tidigare ungdomssektionerna blev egna lokalklubbar under namnet SBK-U. Men namnet var inte bra. Vi var ju hela SKK-familjens ungdomsorganisation, inte bara SBK:s, därför ändrades namnet 1984 till Sveriges Hundungdom

Stadgar är de värderingar och regler som en förening eller organisation har enats om att arbeta för och under. I stadgarna står också vilka mål som organisationen ska ha.

Våra Värderingar

Öppen för alla ungdomar med eller utan egen hund
Ideella och demokratiska principer
Religiöst och politiskt obunden
Drog- och alkoholfria aktiviteter
Våra Mål
Bedriva ungdomsvårdande verksamhet
Öka förståelsen för hundhållningen i samhället.
Sprida kunskap om hundens vård och fostran
Verka för en naturlig övergång till SKK läns- och specialklubbar

Var vi finns
Vi har ungefär 65 stycken lokala klubbar. Från Kalix i norr till Malmö i söder. Det är på den lokala klubben de flesta aktiviteterna äger rum. Klubbarna sköts av medlemmar som på sin fritid håller kurser, anordnar träningskvällar och träffar, läger och tävlingar. Vanligtvis har våra klubbar kurser i agility, lydnad, spår och sök. Man har också kurser för att utbilda intresserade medlemmar till ledare och till klubbfunktionärer. Klubben skickar också ut medlemsinformation och klubbtidningar till sina medlemmar och håller styrelsemöten och årsmöten.

Ungdomsmedlemskap är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom och välj ÅSELE BRUKSHUNDKLUBB som specialklubb. Då får Du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på :https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/