En medlemsavgift – tre medlemskap
I år kan Sveriges Hundungdom ge sina medlemmar över 18 år en riktigt härlig julklapp! Från och med 2021 får alla ett tredje medlemskap ”på köpet” i den länsklubb där de bor. Så för samma medlemsavgift får nu alla medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 25 år, tre medlemskap
– i hundungdomsklubb, i en av de ras-, special- eller verksamhetsklubbar som vi har samarbetsavtal med och i länsklubb.
Ny medlemsavgift
Medlemsavgiften höjs från och med 1 januari 2021 med 20 kr till 320 kr.

Vi fixar allt!
Du behöver inte göra någonting, SHU meddelar de klubbar där du valt att du nu är en av deras nya medlemmar och SHU betalar ut medlemsavgiften till dessa. Du ska alltså inte betala något extra till dina valda klubbar – det gör SHU åt dig!