Tiden går fort och det är dags att starta arbetet inför kommande årsmöte som enligt stadgarna skall hållas under perioden 10-28 februari.
Datum att hålla reda på:
Kallelse till årsmöte utgår senast 1 januari till alla medlemmar med information om tid och plats för mötet.  Senast 7 dagar före årsmötet kommer dagordning och handlingar att delges medlemmar via hemsidan under rubriken Årsmöteshandlingar 2024.
Val till ny styrelse har via meil utgått till alla medlemmar och nomineringstiden utgår 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsens förhoppning är att årsmötet blir välbesökt och att Du som medlem vill medverka i valet av ny styrelse!