Det råder annorlunda förutsättningar inför års-och medlemsmöten 2021. För tillfället ser inte SKK att det är möjligt med fysiska möten och har nu beslutat att lokalklubbarna får antingen skjuta upp årets årsmöte till år 2022 eller genomföra ett digitalt möte senast 30 juni detta år.

Klubbens styrelse har diskuterat och beslutat att genomföra årsmötet senast 30 juni och då med tanken att kunna hålla mötet utomhus. Restriktionerna kanske även lättar under våren. Ett digitalt möte förutsätter att alla medlemmar har tillgång till den utrustning som krävs och SBK påpekar också detta i sin skrivelse.
Årsmöteshandlingarna med verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, förslag till ny styrelse m.m. kommer som vanligt att finnas på hemsidan och kallelse till årsmötet kommer att ske via e-post till alla medlemmar 3 veckor före fastställt årsmötesdatum. 
Att se in i framtiden är svårt och ingen av oss vet hur detta kommer att utvecklas. Förhoppningsvis innebär vaccineringen en ljuspunkt i mörkret.
Styrelsen kommer innan den 15 maj att besluta om årsmötesdatum och efter det beslutet kommer alla medlemmar att få information om vad som gäller.
Verksamheten på klubben går nu på sparlåga men jag ser att klubbens parkering nyttjas för enskild träning och det är mycket positivt. Håll igång så gott det går, styrelsen jobbar vidare med olika frågor, bl.a. med en hett efterlängtad inomhushall! Finns det några förslag på lämpliga lokaler så hör av er till någon i styrelsen! Vi har kammat igenom det mesta som finns i kommunen  under de senaste 5 åren men kanske någon medlem har något förslag som ingen tänkt på!