MEDLEMMAR!

ÖND Tjänstehund bjuder in till en informationsträff om patrull
ONSDAG 24/1 kl.19.00 via Zoom.

* SBK en frivillig försvarsorganisation
* Vilka krav gäller mig och min hund
* Utbildningsgång
* Anlagstest och kurs

Anmälan senast 23/1 till Susanne Eriksson tjh@sbk-ond.se

Frågor besvaras av: Susanne Eriksson 070-577 13 73

VÄLKOMNA!

ÖND tjänstehund