Många hade hörsammat kallelsen till årets städdag, så många att redskapen inte räckte till! Styrelsen är mycket tacksam över all hjälp med målning,
rensning, städning med mera! Nu är det fint och prydligt runt stugan och både bänkar och altanstockarna är nymålade! 

Svante och Ove jobbar på!