Under onsdagskvällen samlades medlemmar i klubbstugan för att delta i vårens sista medlemsmöte. Klubbens kontaktperson i distriktet , Stephanie Bäck, deltog via länk.
Stephanie informerade från distriktets arbete och om de kurser och utbildningar som för närvarande pågår eller som planeras.

Mötesdeltagarna informerades om de kurser som genomförts på klubben och de tävlingar och prov som planeras. Närmast på tur står Marknadsskallet  som även i år blir tävlingar i rallylydnad.
Den 11 juli kl. 18.00 inbjuds alla medlemmar till städkväll på klubben inför marknadstävlingarna. Vi vill ju visa upp en fin anläggning för våra långväga gäster!

Öppet Hus arrangeras som vanligt under augusti och september månad, varje onsdag mellan kl. 18.00-20.00. Klubbstugan är öppen och servering kommer att finnas
Daniella Ern invaldes som suppleant i klubbens styrelse och vi hälsar Daniella varmt välkommen!