Idag fick vi pröva ett helt nytt område då vi fick förmånen att hålla till på Axbergs Maskin & Vapen! Alla ansåg att det var en intressant och utmanande miljö för både hundar och förare!

Behållarsök
1: Bernt Viklund
2: Veronica Björklund
3: Mikael Nyhlen

                                                                                        Domarens val:  Linda Orregård

Fordonssök
1: Maria Forsberg
2: Christiane Funk
3: Eva Jonsson

Inomhussök
1: Bernt Viklund
2: Elisabeth Bodin
3: Mikael Nyhlen


Utomhussök
1: Maria Forsberg
2: Kristina Forssman
3: Mikael Nyhlen

Totalen
1: Maria Forsberg
2: Mikael Nyhlen
3: Eva Jonsson

Klubbens ordförande avtackar domaren
Marie Krigh med en stor fruktkorg för
hennes fina arbete under dessa 2 tävlingsdagar.