Totalen:
1. Marie Ernestad
2. Julia Helmersson
3. Clas Benerfalk

 

Denna gång höll vi till i ÅMV:s lokaler på Norrstrand. Nio diplom delades ut till glada tävlande!
Domarna Maries och Kickis val föll på Marie-Ann Sehlstedt och Clas Bernefalk för deras fina samarbete mede sina hundar.
Tävlingsledare idag var Barbro, tävlingssekreterare Ulla samt tidtagarna Malin och Nathalie.

Utomhus:
1. Eva-Stina Andersson
2. Marie Ernestad
3. Clas Benerfalk

Fordon:
1. Carina Bergh
2. Anna-Lena Karlsson
3. Eva-Stina Andersson

Inomhus:
1. Lisa Olofsson
2. Julia Helmersson
3. Emelie Rönnberg


Behållare:
1. Therese Freij
2. Julia Olsson
3. Agnetha Lidgren


Diplom:
Marie Ernestad, Julia Helmersson, Clas Benerfalk, Eva Arleby,
Emelie Rönnberg, Marie-Ann Sehlstedt, Evelina Edholm, Linda Eriksson, Eva-Stina Andersson

Domaren Kickis val:
Marie-Ann Sehlstedt

Domaren Maries Val:
Clas Benerfalk