ÅBHK-Info blad nr 2 2021 har nu skickats ut till alla medlemmar via e-post men kan även läsas under Dokument här på hemsidan.