Vår verksamhet är organiserad i olika nivåer: Lokal, regional och central nivå.
Den lokala nivån utgörs av lokalklubbar runt om i landet, t.ex. Åsele Brukshundklubb.
Den regionala nivån utgörs av distrikt. Åsele BHK tillhör Övre Norrlands distrikt v Svenska Brukshundkliubben, ÖND av SBK.