OVE BURSTRÖM
1939-2014

En av klubbens grundare, domare, beskrivare, hedersordförande m.m Ove Burström lämnade oss en vårvinterdag, efter en längre tids sjukdom.
Med anledning av Oves frånfälle har Oves barn, instiftat en fond till Oves minne.

Intäkterna från fonden ska användas för att utbilda medlemmar som strävar efter att utveckla verksamheten i klubben i enlighet med Brukshundklubbens uppgift.

Du som är medlem i Åsele BHK kan ansöka om medel ur fonden samtidigt som Du måste uppfylla kraven ovan.

Styrelsen ansvarar för beslut angående ansökningar och ansökningsblankett finns i dokumentarkivet

I samband med uppvaktningar och dödsfall kan gåvor insättas på bankgiro 5033-7013 i Handelsbanken.
Märk talongen med Oves Minnesfond .
Minnesblad vid begravningar skrivs ut av klubben och förmedlas till aktuell begravningsbyrå.

Har Du frågor kring fonden och dess administration, vänd dig till
Ulla: tel 070-365 73 61
e-post: sekreterare@aselebhk.se