Åsele BHK har tagit ett nytt steg i utvecklingen av verksamheten i klubben. Styrelsen har beslutat att satsa på rallylydnad då lydnadstävlingarna ser ut att minska när det gäller  tillgång till domare samt även minskat antal deltagare. Ansökan är nu inskickad för att arrangera rallylydnad under Åsele sommarmarknad. För att kunna genomföra rallylydnadstävlingar måste klubben ha tillgång till auktoriserade funktionärer och nu är vi på gång även med detta! Lördagen den 7 mars påbörjas utbildningen till skrivare och till tävlingssekreterare genom distriktets försorg. Klubben har ju flera medlemmar som tävlar i rallylydnad och som redan har uppnått fina resultat. Med andra ord finns intresset och styrelsen har nu en förhoppning om att utbilda så många som möjligt för att även dessa funktionärer kan få tillfälle att tävla på hemmaplan!