Ja, tiden går fort när man har roligt!
Snart är det dags att kalla alla medlemmar till årsmöte som enligt stadgarna ska hållas  under perioden 10-28 februari och
fastställt datum för årsmötet delges medlemmarna före 1 januari 2022.  Innan årsmötet ska förslag till ny styrelse ha inkommit från ER medlemmar!
I år ska en ordförande väljas, två ordinarie ledamöter och en suppleant.
På startsidan under rubriken ORGANISATION kan de se vilka som idag sitter i styrelsen och vilka som är i tur att avgå!
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

Har du någon person som Du vill ska sitta i klubbens styrelse meila förslaget till: sekreterare@aselebhk.se senast 15 december!