Idag avslutades Spårkursen med att deltagarna fick prova på ett appellspår med apporter. Efter genomförd spårning gick instruktören Barbro igenom varje ekipage och tipsade om fortsatt träning. I maj får vi säkert se dessa ekipage på klubbens appellspårtävling men det gäller nu att också träna in lydnaden! Lycka till!