Planering pågår för en studiecirkel under vintern!
Vi kommer att studera Per Jensens bok ”Den missförstådda hunden”.
Vi kommer att fä fundera över många kända och okända myter om hunden som just kan vara enbart myter!
Anmäl ditt deltagande till ordforande@aselebhk.se