Med anledning av nedanstående beslut från förbundet och SKK har styrelsen igår kväll vid möte beslutat att ställa in appellklasstävlingen den 10 maj samt att flytta Nose worktävlingen från 31 maj till september. Vi följer riktlinjerna och kommer även att begränsa antalet deltagare i vårens kurser samt i vår övriga verksamhet. Det är beklagligt men nödvändigt och vi får hoppas att det hela lugnar ner sig så att vi kan fullfölja de tävlingar som återstår.
Sveriges samtliga regioner är nu drabbade av coronavirusets framfart. Svenska Brukshundklubben (SBK) vill bidra till att sakta ner spridningen och har därför beslutat att ställa in alla officiella tävlingar från 1 april – 31 maj.
För att sakta ner spridningen och följa de riktlinjer som Svenska Kennelklubben satt upp har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att ställa in alla officiella tävlingar inom Svenska Brukshundklubben från 1 april – 31 maj. Förbundsstyrelsen anser dessutom att det under rådande förhållanden inte går att genomföra officiell tävlingsverksamhet på rätt premisser. Beroende på utvecklingen kan perioden komma att förändras.
Med anledning av SKKs CS beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19 vill Svenska Brukshundklubben meddela följande till våra arrangörer.
”CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.”