Klubben har nåtts av budet att ännu en av klubbens trogna medlemmar gått ur tiden.
Den 29 december avled Ingemar Lindberg efter en tids sjukdom. Han skulle ha fyllt 70 år i mars detta år.
Ingemar blev medlem år 2000 och fick snabbt förtroendeposter, bl.a. som Vice ordförande , ledamot i Rus-sektorn, stugfogde, materielansvarig, suppleant och ordinarie ledamot i klubbens styrelse är några av de förtroendeposter Ingemar  innehade.
När klubben startade sin MH-verksamhet utbildade Ingemar sig till figurant och tjänstgjorde under många mentalbeskrivningar. Bäst trivdes han med el-haren som han vårdade ömt!
Ingemar ansvarade även ett antal år för eftersökkurserna. Han stora intresse för jakt kombinerade han på ett förtjänstfullt sätt med SBK:s verksamhet. Han var under några år ansvarig för Älghundklubbens utställning under Åsele vintermarknad då klubben också arrangerade lydnadsprovet Marsskallet.
Ingemar var en person som sällan gjorde väsen av sig och behöll sitt lugn även i stressade situationer.
Ingemar innehade SBK:s förtjänsttecken i silver som han förärades år 2015.
Klubben har till minne av Ingemar skänkt en gåva till Hjärnfonden.

Vila i frid Ingemar och tack för alla fina år vi fick tillsammans!


Ingemar och Ove vid överlämnandet av bronsmärket år 2008.