En av klubbens grundare tillika hedersmedlem, Irma Malmbo har avlidit.
Irma var en av dom som startade Åsele Brukshundklubb och vid den nybildade klubbens allra första styrelsemöte i maj 1973 invaldes Irma i styrelsen som revisor.
Den posten innehade hon i många år och skötte med den äran. Senare tog hon över festkommitte´n tillsammans med Arline Persson och den kommitte´n låg inte på latsidan! Jag vet inte hur många lotterier Irma fixade, tiggde priser till, sålde lotter och i övrigt bidrog till klubbens första inkomster. Tack vare den aktiva kommitte´n kunde vi köpa klubbstugan, reparera, snygga till och utöka.

Vid sidan av klubben tränade Irma med sina älskade schäfrar. Att tävla var hon inte intresserad av men följde med oss andra på diverse äventyr , alltid positiv och glad hejaklack för oss andra.

Så länge krafterna räckte deltog Irma i klubbens aktiviteter och kurser med sin schäfer . Vid vårt 30 års jubileum fanns Irma med men krafterna avtog och när klubben fyllde 40 år kunde hon inte vara med.
Trots stigande ålder fanns intresset för klubben där och det var alltid om Åsele Brukshundklubb hon ville samtala när man träffade henne ute på samhället.

Vi minns Irma med värme och önskar henne en skön vila!