Inge-Bo vid SM i  Piteå 1992. Han tjänstgjorde då som tävlingsledare för lydnadstävlingen.

 

 

En av klubbens grundare, Inge-Bo Agerhäll,  har efter en tids sjukdom avlidit.
Inge-Bo var med på det allra första mötet i juni 1972 där det bildades en interimstyrelse som året därpå lade grunden för bildandet av  Åsele Brukshundklubb.
Inge-Bo invaldes då som kassör och behöll den posten i många år. Han utbildade sig till instruktör, bruks-lydnads- samt  draghundsdomare och var som sådan flitigt anlitad.

Inge-Bo till vä vid klubbens 30-års jubileum

Inge-Bo ägde under årens lopp ett  flertal schäfrar och hade även en tid grönlandshund. Hans stora intresse var draghundssport och han deltog bl.a i långlopp som Fäbodraget och Åredraget.
Inge-Bo var känd för sitt rättspatos, allt skulle gå ”riktigt” till och han innehade en stor kunskapsbank när det gällde ekonomi och revision.
Inge-Bo innehade SBK:s förtjänsttecken i guld som han förärades med så tidigt som år 1992.
I juni 2023 fyller klubben 50 år och Inge-Bo har naturligtvis varit en av  hedersgästerna.  Så blev inte fallet men vi har många minnen och dessa ska vi bevara.
Inge-Bo blev 79 år.

Vi sänder en deltagande tanke till Gerd, Rickard och Annika med familjer.

Till Inge-Bos minne har klubben skänkt en gåva till Cancerfonden.

Marknadsskallet 1987. Inge-Bo andra från vänster