28 februari 2022

Svenska Brukshundklubben konstaterar med sorg och bestörtning att Ryssland, emot alla internationella överenskommelser, oprovocerat har angripit Ukraina.

Detta fördöms av regeringar och företrädare för EU, NATO och andra internationella organisationer över hela världen.

Vi vill understryka att, enligt våra kärnvärden, vi står för frihet, demokrati och alla människors lika värde.

Som frivillig försvarsorganisation kan Svenska Brukshundklubben involveras i det förvärrade säkerhetspolitiska läget på flera sätt.

Du som är engagerad i hemvärnet; följ nyhetsbevakningen och var beredd att inställa dig enligt order. Vi är en viktig del av det svenska totalförsvaret!

Försvarets fartyg, fordon, flygplan och soldater kommer att synas på många ställen i Sverige framöver. Lägg inte ut information om var och när du ser olika delar av försvaret uppträda, vare sig det är som bild, film eller text.

För oss alla gäller att kritiskt källgranska information så att vi inte bidrar till spridande av rykten och desinformation.

Tänk också på att såväl barn, ungdomar som vuxna kan känna ångest och oro med anledning av det försämrade världsläget. Bland annat BRIS, Rädda barnen och Röda Korset har bra hemsidor med råd och stöd.

Vi kan även rekommendera dig som söker mer information, utöver nyhetsrapportering från tillförlitliga medier, att besöka hemsidorna:

forsvarsmakten.se

krisinformation.se

regeringen.se

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse